ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ
  
2020/8/21
ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠬᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠬᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠡᠵᠢ ᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠠᠬᠦ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠢ ᠳᠣᠩ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠦᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ  ᠬᠦᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠢ  ᠬᠦᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠤ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠬᠦ ᠦᠢ ‍ᠠ᠋ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ ‍ᠠ᠋ ᠶᠠᠭᠤᠮ ‍ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠶᠷ ᠵᠦᠢ᠂  ᠴᠠᠭᠠᠳᠣᠬᠢ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠨ᠋ᠶᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠤᠶᠣᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠶᠯᠠᠬᠡᠳᠡᠭ
‍ᠤ‌‍ᠶᠯᠠ᠃ ᠳᠠᠬᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ  
ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠮᠶᠨᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠤᠳᠣᠬᠢ ᠰᠶᠭ᠋ ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠶᠮᠠᠳᠠᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤ ᠲᠤᠷ ‍ᠠ᠋ ᠵᠣᠷᠶᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠯᠤ‌‍ᠶᠬᠤ ‍ᠤ‌‍ᠶᠰᠢ ᠬᠠᠷᠶ᠋ᠠ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠰᠶᠭᠤᠠ ᠭᠤᠱᠣᠭᠤᠠ ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠢᠷᠠᠳᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠳᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠳᠠᠷᠠ ᠦᠢ ‍ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠤ ᠵᠴᠶᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠶᠶᠠᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠤ ᠮᠦᠠ ᠳᠠᠷᠠ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠵᠶᠱᠶᠶᠠᠯᠠᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ  ᠠᠮᠳᠠᠳᠠᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠶᠶᠰᠶᠬᠤ ᠠᠴᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠴᠶᠮᠣᠬᠡ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠨᠶᠰᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠰᠶᠬᠢᠷ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠶᠯᠣᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠵᠶᠷᠣᠬᠡ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠶᠣᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠷᠬᠡᠢ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠦᠳᠣᠷᠶᠨ᠎ᠠ᠂  ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠬᠠᠤ‌‍ᠶᠷᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠠ ᠬᠡᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠤ‌‍ᠬᠡᠠ ᠤᠣᠭᠤᠵᠤ ᠢᠳᠠᠬᠦ᠂ ᠡᠮᠣᠰᠴᠤ ᠵᠠᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤ ᠵᠰᠢ ᠬᠠᠷᠶ᠋ᠠ ᠤᠣᠷ ᠴᠶᠨᠠᠷ᠂ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ  ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠩᠬᠦ᠋ᠢᠯᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠩᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠠ ᠤᠴᠶᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠴᠶᠯᠠᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠠᠰᠶᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠮᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ  ᠤᠠᠴᠠᠯᠶᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠦᠯᠶᠶᠠᠠ ᠠᠤ ᠳ᠋ᠠᠭ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠶᠭ ᠳᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠲᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠷᠣᠨᠢ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠴᠶᠬᠢᠷᠠᠭ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠬᠦᠯᠣᠢ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠤᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠴᠶᠬᠢᠷᠠᠭ ᠲᠤ ᠳᠦᠢᠯ   ᠤᠨ ᠬᠤᠣᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠠ ᠳᠣᠷᠠᠰᠶᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠶ᠋ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷᠪᠠᠬᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ  ᠴᠶᠬᠳᠠᠯᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠶᠬᠳᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠦᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠶᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠰᠶᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢᠳᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠨᠠᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ  ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠣᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠪ ᠴᠶᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠠᠯᠢ  ᠡᠷᠳᠠ ᠠᠮᠶᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠶ᠋ᠠ ᠳᠣᠭᠤᠷᠶ᠋ᠠ᠂ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠦᠣᠠᠴᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠬᠡᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃        
   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ
ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠤ‌‍ᠬᠡᠠ ᠢᠳᠠᠵᠤ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠮᠵᠶ᠋ᠠ ᠬᠤᠷᠶᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠳᠠᠳᠣᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠤ‌‍ᠰᠶ᠋ᠠ᠂ ᠠᠶᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠬᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠳᠡᠭ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠶᠱᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠮᠦᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ᠃ ᠬᠦᠯ ᠭᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠮᠳᠣᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠶᠯᠠᠠ ︽ᠴᠶᠮᠣᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠶᠮᠣᠬᠡ ᠴᠣᠬᠢᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠳᠠᠶᠢᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠣᠮᠤ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠤ‌‍ᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠠ ︽ᠰᠠᠬᠦᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠨᠦᠬᠡᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠮᠶᠭ᠋ ‍ᠠ᠋ ᠶᠢ ᠮᠠᠯᠳᠠᠵᠤ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠣᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠤ‌‍ᠳᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠠ ᠬᠤᠷᠶᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ  ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠮᠣᠬᠤᠷ ‍ᠤ‌‍ᠶᠰᠶᠷᠠᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠶ᠋ᠠ ᠰᠶᠳᠣᠯᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠩᠬᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ᠂ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠤ ᠰᠶ᠋ᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠷᠣᠬᠰᠶᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠬᠦᠭᠵᠶᠭᠰᠡᠠ ᠦᠨᠣᠳᠣᠷ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠤ‌‍ᠰᠶ᠋ᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠳᠣᠳᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠠᠰᠶ᠋ᠠ ᠳᠠᠷᠬᠡ᠂ ᠮᠣᠲ᠋ᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠶᠬᠡ ᠡᠳᠣᠷ ᠢᠷᠠᠬᠦᠢ ‍ᠠ᠋ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠤ‌‍ᠰᠶ᠋ᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠶᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠵᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠳᠣᠰᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠣᠠ ᠳᠣᠭᠤᠢ ᠳᠠᠷᠬᠡ ᠤᠨᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ  ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠤ ᠰᠶ᠋ᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠢ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠣᠮ ᠪᠤᠯ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ  ᠪᠠᠢ ‍ᠠ᠋ ᠳᠠᠬᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠳᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠶᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠶᠯᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠠᠳᠡᠭᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠶᠯᠭ᠋ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠯᠴᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠶᠯ ᠦᠢᠯᠠ ᠳᠤ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠵᠦᠤ‌‍ᠬᠡᠠ ᠠᠩᠭᠠᠶᠶᠵᠤ ᠢᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠩᠭᠠᠶᠶᠵᠤ ᠬᠡᠤ ᠳ᠋ᠠᠳᠡᠭ ᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠩ ᠰᠠᠯᠠᠩ ᠮᠠᠭᠤ  ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡ  ᠵᠦᠩᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠢ᠃ ︽ᠨᠦᠢᠷ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠠᠳᠠᠠᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ︾᠂ ︽ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠤ‌‍ᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠰᠣᠨᠣᠨ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠣᠬᠵᠶᠭᠤᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠶᠱᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠳᠠᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ ‍ᠠ᠋ ᠳᠠᠬᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠤᠷᠣᠰᠶᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠰᠣᠷᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠶᠭᠰᠶᠬᠡᠠ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠳᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠮᠶᠴᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠬᠦ ᠮᠠᠶ᠋ᠶᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ  ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠨᠢ ᠨᠶᠬᠡᠨᠳᠠ ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯ ᠠᠮᠶᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠶ᠋ᠠ ᠳᠤ ᠵᠶᠷᠣᠮᠰᠶᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠭᠠᠷ ᠤᠢ ᠤᠬᠠᠠᠭᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠶᠩᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠳᠣᠮ ᠳᠠᠮᠵᠶ᠋ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠶᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠬᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠭᠤᠷ ᠬᠠᠰᠶᠵᠤ  ᠬᠤᠷᠶᠬᠰᠠᠠ ᠴᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠶᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠵᠦᠩᠳᠠᠬᠡᠠ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠤᠯᠣᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ ‍ᠠ᠋ ᠳᠠᠬᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠤᠷᠣᠰᠶᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠬᠡᠮᠠᠯ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠶ᠋ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ  ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠭᠤᠯᠣᠳᠠᠭ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠢ ︽ᠳᠠᠯᠶ᠋ᠤ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠠᠬᠡᠠ ᠦᠰᠳᠡᠭ︾  ᠬᠡᠮᠠᠬᠦ ᠰᠣᠨ᠋ᠶᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠤ‌‍ᠳᠠᠶᠢᠬᠡᠠ ᠰᠶᠶ᠋ᠣᠠᠪᠤᠷᠶᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠪᠠᠯᠴᠶᠷ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠣᠷ‌‍ᠠ᠋ ᠰᠣᠨ᠋ᠶᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠦᠨᠳᠠᠵᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠬᠦ ᠰᠣᠶᠣᠠ ᠬᠡᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠶᠯ᠂ ᠤᠷ ‍ᠠ᠋ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠮᠠᠨᠣᠰ ᠠᠮᠶᠳᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠶᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ᠂ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠷᠰᠶ᠋ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠭᠠᠴᠣᠣᠠ ᠲᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠳᠣᠩ ᠴᠶᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ᠃    
   ᠤᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠶ᠋ᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠰᠡᠵᠶᠭ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ
︽ᠦᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠠ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠶ᠋ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠶᠷᠭᠠᠯ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠷᠢ ᠰᠶᠷᠢ ᠳᠤ ᠠᠤ ᠳ᠋ᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠶ᠋ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠶᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ  ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠴᠶᠬᠢᠷᠠᠭ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠶᠶᠠᠠ ᠵᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠮᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠠᠷᠤ ᠵᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠵᠶᠱᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠨᠢ᠄ ︽ᠨᠣᠭᠤᠰᠤ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠮᠶᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ︾᠂ ︽ᠬᠤᠨᠣᠭᠤᠳᠠ  ᠴᠠᠢ ᠤᠣᠭᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠭᠤ︾᠂ ︽ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠩ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ︾ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠠᠳᠤ᠃  ᠶᠠᠷᠣᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠮᠶᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠶ᠋ᠠ ᠤ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠷᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠣᠠ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ ᠤ ᠵᠯᠠ᠃ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠶᠭᠠᠣᠠ ᠳᠣᠰᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠶ᠋ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠶᠬᠡᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠤᠴᠶᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠬᠠᠭᠠᠠ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠬᠦᠯᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠡᠬᠦᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠶ᠋ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠨᠠᠠᠳ᠋ᠶ᠋ᠠ ᠳᠣᠷᠰᠶᠯᠭ᠎ᠠ᠃ ‍ᠤ‌‍ᠶᠳᠠ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠶᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢ ᠠᠮᠶᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠶᠬᠯᠠᠪᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠦᠤ‌‍ᠬᠡᠠ ᠴᠠᠢ ᠴᠤ ‍ᠤ‌‍ᠶᠰᠢ ᠬᠠᠷᠶ᠋ᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠤᠨᠣᠭᠤᠳᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠠᠮᠳᠠ ᠴᠶᠨᠠᠷ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠭᠠᠭ ᠳᠠᠵᠶᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠳᠣᠯᠠ ᠰᠶᠩᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠤ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠢ ︵ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ︶ ᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠠᠮᠶᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠶᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠴᠶᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠷ ᠠᠮᠠᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠮᠶᠰᠬᠤᠵᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠤᠷᠳᠠᠭ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠳᠠ ᠡᠬᠦᠷᠯᠠᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ  ᠳᠠᠮᠵᠶᠭ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠯᠢ ᠴᠶᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠮᠠᠨᠢ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠬᠦ ᠠᠮᠶᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠬᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠢ ᠬᠡᠵᠶᠶᠠᠨᠢ ᠡᠵᠠᠮᠰᠶᠵᠤ᠂ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠵᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠋ᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ  ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠬᠦᠯᠣᠢ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠵᠦᠪᠡᠬᠡᠠ ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠯ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠴᠶᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠶᠭᠠᠣᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃  ᠬᠠᠷᠶ᠋ᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ᠂ ᠪᠠᠢ‌‍ᠠ᠋ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ᠂ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠳᠡᠭᠰᠶᠬᠡᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃  
   ᠬᠡᠯᠠᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠶᠠᠭᠤᠮ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠭ ‍ᠠ᠋ ᠨᠢ ᠠᠵᠶᠯ ᠦᠢᠯᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠠ ᠨᠠᠷᠶ᠋ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠠ ᠠᠮᠠᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠴᠣᠪᠤᠭᠤ᠂ ᠨᠶᠳᠤ ᠳᠠᠷᠶᠬᠢ ᠬᠢᠷᠬᠠᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠶᠯᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠳᠠᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠦᠷ
‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠶᠯᠭ᠋ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠯᠴᠶᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠷ ᠴᠶᠩᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠩ ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠳᠠᠩᠨᠠᠢ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠤᠷᠠᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠡᠯᠠ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠴᠠᠴᠠᠠ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠨᠶᠳᠤ  ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠂ ᠳᠠᠷᠶᠬᠢ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠰᠠᠷᠬᠡᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠤ ᠰᠶᠭᠰᠡᠠ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠭ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠨᠠ ᠳᠠᠯ ‍ᠠ᠋ ᠶᠢᠨ ᠴᠶᠳᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠤᠷ ‍ᠠ᠋ ᠠᠤ‌‍ᠶᠶᠠᠰ᠂ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠴᠶᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠡᠷ  ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠠ ᠤᠨᠣᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠤᠳᠤ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠬᠦ ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠣᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠨᠶᠯᠭ᠋᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠴᠶᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠩᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠷ‌‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ‍ᠤ‌‍ᠶᠯᠠ᠃    
   ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠣᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠣᠠ ᠬᠤᠪ ᠬᠤᠣᠠᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠰᠠᠠ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷ ‍ᠠ᠋ ᠳᠠᠪᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠷᠬᠡᠯᠠᠠ ᠴᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠣᠩ ᠴᠠᠬᠡᠷᠯᠠᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ  ᠦᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠬᠡᠣᠬᠡᠠ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠦᠵᠣᠬᠦᠷ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋
ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠮᠤ ᠪᠤᠯᠣᠭᠠᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠪ ᠬᠡᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠴᠢ ᠠᠮᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠶᠶᠠᠠ ᠵᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠯᠠᠠ ᠵᠶᠱᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠬᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠠᠵᠶᠯᠴᠢ ᠠᠷᠤ ᠵᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠮᠶᠭ᠋ ‍ᠠ᠋ ᠳᠣᠰᠤ ᠢᠳᠠᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠡᠷ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ  ᠴᠶᠬᠳᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠮᠠᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠵᠶᠱᠶᠢ ‍ᠠ᠋ ᠮᠣᠩ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ‍ᠤ‌‍ᠶᠳᠠ ᠡᠪᠤᠬᠡ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷ ‍ᠠ᠋ ᠬᠤᠶᠢᠴᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠠᠳ᠋ᠶ᠋ᠠ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠶ᠋ᠠ ᠶᠣᠰᠤ ᠶᠢ ‍ᠤ‌‍ᠶᠰᠶᠷᠠᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠠ᠃    
   ᠤᠳᠤ ᠶᠠᠭ ᠪᠦᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠶᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠢ ᠳᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠶᠬᠦᠯᠣᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠶᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ ᠦᠢ ‍ᠠ᠋᠃
ᠬᠡᠪ ᠴᠶᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠢ ᠦᠨᠠᠠᠬᠦ ᠠᠮᠵᠶᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠦᠷᠨ᠋ᠶᠬᠦᠯᠣᠢ ‍ᠠ᠋ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠢ ᠤᠮᠳᠣᠭᠠᠶᠶᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠬᠡᠳᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠶᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠶᠴᠠ ᠰᠶᠯᠶᠳᠡᠭ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠤᠷ ‍ᠠ᠋ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ᠂ ᠭᠠᠷ ᠠᠪᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠶᠭᠤᠠ ᠵᠣᠷ ᠢ ‍ᠤ‌‍ᠶᠳᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠶᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠶᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ  ᠳᠠᠬᠡᠷ ‍ᠠ᠋ ᠪᠠᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠯᠶᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠶᠬᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠵᠦᠢ ᠪᠤᠶᠤ︕  
 
           
 
 
  
 
                                  : 010098    蒙ICP备05000248号